Skip to main content

Soutěž o 2 výtisky knihy Nezapomeň na zlé časy

Konec soutěže
Celková cena výher
716
Počet výherců
2
Výhru máme z: Kosmas
Lublaňská 34, Praha
kosmas@kosmas.cz

Günter K. Koschorrek nebyl vojevůdcem, ani vědcem nebo historikem. Válku prožíval jinak než ti ve štábech nebo na velitelských stanovištích. Bylo mu 19 let, když byl povolán do války v její nejhorší fázi a ta mu ukázala svou neúprosnou tvrdost. Nacistický režim, který nelítostně sledoval své cíle, donutil celou generaci přísahat mu věrnost a hanebně zneužil její ideály.

Čtenáři se dostává do rukou deník obyčejného vojáka wehrmachtu, který narukoval na podzim 1942 do armády a byl nasazen na východní frontě. Popisuje své zážitky z bojů, ale také každodenní život vojáků. Dostal se až ke Stalingradu, kde se jen těsně vyhnul obklíčení a potom s wehrmachtem ustupoval zpátky na západ. Na krátkou dobu byl nasazen ve Francii a v Itálii, ale potom se znovu vrací na východní frontu. Autor popisuje celou řadu dramatických bojových situací, z nichž se mu často jenom díky štěstí podařilo vyváznout živý. Jeho vyprávění je velice civilní a věcné a nepokouší se ze svých zážitků dělat hrdinské činy. Z knihy není patrná žádná nacionalistická ideologie, spíše naopak - je zřejmé, že většina vojáků wehrmachtu nebojovala za vlast nebo za nacistické dobyvačné cíle, ale pouze proto, aby oni sami a jejich nejbližší kamarádi přežili.

Soutěžní otázka - Je děj knihy Nezapomeň na zlé časy smyšlený?
Nyní stačí jen vybrat správnou odpověď a vyplnit soutěžní formulář.

Tato soutěž již skončila

Výherci
Nikol U****, Trutnov
Blanka S*****, Jaroměř

Gratulujeme Vám k výhře, brzy Vás budeme kontaktovat.